PEMURNIAN TASAWUF OLEH SYEKH IMAM GHOZALI r.a.


Diantaranya ialah pemurnian aqidah dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Kerana itu al-Ghazali ra. memberi jawaban kepada akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan seperti: Mu’tazilah, Jabariyyah, Khawarij, Syi’ah, Batiniyyah, golongan ahli falsafah; semuanya adalah dengan tujuan membina hidup kerohanian atau tasawwuf yang benar atas asas akidah yang hak. Sebab itulah pada bagian awal Ihya’nya selepas berbicara tentang ilmu beliau memaparkan akidah Ahlis-Sunnah wal-jamaah, mengikuti aliran Imam Abul-Hasan al-Asy’ari. Demikianlah akidah yang hak ini mendapat pembelaan dalam teks-teks beliau seperti Al-Iqtisad fil-I’taqad, Faisalut Tafriqah, Fada’ih al-batiniyyah, dan lainnya.

Kemudian meningkatkan amalan-amalan rohaniah dalam rangka mengamalkan Qur’an dan Sunnah, serta mengikuti Imam al-Shafi’i ra. Ini jelas dalam beliau memberi uraian berkenaan dengan amalan-amalan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Qur’an, mengamalkan wirid dan zikir dan seterusnya, dengan tafakkur dan lainnya. Dengan ini amalan tasawwuf berjalan dalam rangka ajaran kerohanian sebagaimana yang ada dalam fiqh imam mujtahid.

Kemudian beliau memberi makna-makna kerohanian di balik amalan-amalan seperti sholat, puasa, zakat dan haji yang mana beliau sebut sebagai “asrar” dan adab-adab dengan maksud-maksud di baliknya. Misalnya dalam hubungan dengan ibadah sholat beliau inginkan orang yang melakukan sholat mengamalkan enam sifat batin, selain daripada rukun tujuh belas sholat itu dengan amalan-amalan yang sunatnya. Amalan batin yang beliau kehendaki itu ialah
1. memahami apa yang dibaca (‘al-tafahhum”),
2. hadir hati dalam melakukan ibadat dan jangan lalai (‘hudur al-qalb”), 3. takut kepada Tuhan (“al-khauf”),
4. merasa dan menyadari keagungan dan kehebatan serta kemuliaan Tuhan (“al-ta’zim”),
5. mengharapkan rahmat dan penerimaan Tuhan (“al-raja’ “), dan
6. malu, yaitu malu karena kekurangan-kekurangan diri dalam ibadah (‘al-haya’). Dengan adanya dimensi rohani dalam ibadah, maka amalan itu menguatkan rohani manusia dan membekas dalam membentuk pribadinya, bukan ia sekedar melakukan amalan secara ritual semata, walaupun itu memang sah amalannya.

Dengan yang demikian Imam al-Ghazali menggabungkan pertimbangan hukum fiqh dan pertimbangan rohani atau tasawwuf; dengan itu teguhlah kedudukan tasawwuf dalam rangkaian ilmu-ilmu Islam, dan jadilah fiqh sebagai ilmu yang menjaga kemaslahatan ummat, bukannya berupa sistem yg membuat helah-helah supaya manusia tidak perlu sangat mentaati hukum Syara’ sebab para fuqaha pandai membuat helah-helah.

Dalam bagian akhir jilid tiga kitab Ihya’ Imam Ghazali berbicara berkenaan dengan “ghurur” atau keadaan manusia terpedaya. Beliau menyebut bagaimana manusia itu mesti mengelak dirinya daripada terpedaya dalam mengamalkan agama supaya ia tidak sia-sia hidupnya di alam yang kekal nanti. Antara keadaan terpedaya itu disebutkan oleh beliau seperti berikut:

1. Antara mereka yang paling kuat terpedaya ialah mereka yang tidak membawa iman; maka hidup mereka dalam kegelapan rohaniah karena tidak ada panduan. Panduan hanya bisa didapat dengan sebenar-benarnya bila orang itu membawa iman dan hiduplah ia dalam ibadah untuk menguatkan keimanan yang diyakininya.

2. Antara mereka yang terpedaya itu ialah mereka yang merasa dirinya cukup dengan ilmu-ilmu yg hanya menyentuh amalan-amalan lahiriah saja tanpa mempedulikan aspek-aspek yang batin dalam amalan hidup. Maka Imam al-Ghazali ra. mengutip kata-kata ulama’ salaf yang intinya “Siapa yang tidak ada baginya sedikitpun dari aspek yang batin dari ilmu ahli tasawuf, maka dikhawatirkan ia itu mati dalam kejahatan akhir hayatnya. Dan yang kurang sekali dari ilmu demikian ialah menyerahkan hal itu kepada mereka yang ahlinya jangan dibantah”. Imam al-Ghazali menyebutkan pula bahwa kalau seseorang itu mengetahui ilmu yang batin dalam tasawwuf tetapi ia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya dan amalannya serta hatinya, maka ia terpedaya juga. Hendaklah keadaan ini dijauhi.

3. Antara mereka yang dikhawatirkan binasa ialah orang-orang yang merasa cukup dengan amalan-amalan lahiriah saja sebagai orang-orang yang taat kepada aturan-aturan hukum agama. Orang yang demikian merasa cukup sebagai orang-orang yang salih dan mengamalkan agama, padahal ia tidak peduli untuk membersihkan diri daripada sifat-sifat yang keji seperti riya’ (yaitu melakukan amal kebajikan dalam agama untuk mendapat sanjungan orang ramai atau untuk menjadi masyhur), ujub yaitu rasa tercengang dengan kebaikan diri sendiri, takabur membesarkan diri atas orang lain; demikian seterusnya.

4. Antara mereka yang binasa dan terpedaya ialah orang-orang yang meringan-ringankan peraturan Syara’ berkenaan dengan cara masuk ke dalam amalan yang dikehendaki Allah. Ini karena sikap memandang rendah kepada ilmu, konon dikatakannya ilmu ini kulit luar saja; yang penting ialah yang batin.

5. Antara orang-orang yang binasa walaupun mereka beramal ibadah ialah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan seperti sholat, puasa dan lainnya, tetapi mereka memandang remeh kepada perbuatan orang lain dan suka mengumpat kepada orang lain serta dengki terhadap orang lain selain mereka yg dianggap lemah ibadahnya.

6. Secara terang Imam Ghazali menyebut di kalangan mereka yang menisbahkan diri kepada tasawwuf menjadi binasa karena mereka cuma mengambil sisi dari pakaian seperti orang-orang tasawwuf dengan kain yang mereka pakai, dan tabiat mereka seperti ahli zikir. Beliau ingin supaya selain dari sisi lahiriah dan kerja-kerja atau cara hidup lahiriah seperti orang sufi perlulah dijaga adab-adab batinnya. (yg lebih utama sisi batinnya/kesucian hati).

7. Golongan yang termasuk binasa adl mereka yg menisbahkan diri mereka kepada tasawwuf juga ialah orang-orang yang mengaku mempunyai pengetahuan yang tinggi-tinggi seperti aspek-aspek mukasyafah termasuk ilmu tentang Tuhan dan sifat-sifatNya dengan dalamnya tetapi ia mengecualikan amalannya dalam mentaati Tuhan dan tidak menjalankan aturan agamaNya dengan ikhlas.

8. Antaranya disebutkan orang-orang yang terpedaya ialah orang-orang yang menganggap Syara’ itu hal tidak penting kerana menganggap ia cuma aspek lahiriah dan bukan inti bagi agama. Ini bagi agama ia uraian tentang perkara-perkara yang tinggi-tinggi dan mereka ini menghafal kata-kata istilah yang tinggi-tinggi untuk menonjolkan diri sebagai orang-orang tasawwuf yang mencapai darjat yang tinggi, padahal itu cuma hafalan saja

Dalam Faisalah at-Tafriqah Imam Ghazali menyebut tentang mereka yang meringan-ringankan aturan Syara’ seperti orang-orang Zindik.

Kita bisa melihat kekuatan tasawwuf dalam uraian Imam al-Ghazali berdasarkan kepada sifat-sifat keutamaan rohaniah terdiri dari berbagai sifat yang perlu diperjuangkan dalam menghadapi nafsu atau diri batin manusia. Sifat-sifat itu antaranya ialah: taubat, syukur, sabar, takut, harap, zuhud, faqir, tawakkal, tauhid, mahabbah dan syauk kepada Tuhan, niat yang baik, keikhlasan, sifat benar, muraqabah, muhasabah, mengingati maut.

Sifat-sifat yang mesti dibuang daripada jiwa manusia antaranya ialah: keserakahan nafsu perut dan kelamin, kebinasaan lidah, (berkata-kata tentang perkara yang tidak berfaedah, berbantah-bantah, memberat-berat diri untuk menggunakan bahasa berhiasan, suka memaki, melaknat, meremehkan orang, dan lainnya, mengumpat, mengadu orang), berbicara secara bodoh berkenaan dengan Tuhan, sifat marah, berseteru, dengki dan dendam, kegilaan kepada hidup dunia, bakhil, tamak haloba, riya, suka kepada kemasyhuran, kasihkan pangkat, takabur, ujub atau tercengang dengan kebaikan diri.

Dalam tasawwuf Imam al-Ghazali terdapat penghayatan akidah Ahlis-Sunnah sampai pd puncaknya, dengan perlaksanaan amalan berdasarkan fiqh imam mujtahid yang diikuti oleh orang yang berkenaan; amalan rohaninya pula adalah terdiri daripada amalan-amalan yang diakui ulama, serta dengan penekanan ke atas sifat-sifat keutamaan yang baik (‘asl-fada’il), dan pengikisan dari jiwa sifat-sifat yang buruk (‘al-akhlak almadhmumah’);

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s